Create your own web pages in minutes...
NYHEDER            KONTAKT            PROFIL            NYHEDSBREV            STARTSIDEN
For virksomhedsledere er kravene til at skaffe sig relevant viden stærkt stigende. Information skal opsamles og struktureres, så det kan blive til viden der kan anvendes og skabe værdi.

Enhver leders ønske i dag er muligheden for at få overblik over virksomhedens situation på ethvert vilkårligt tidspunkt. Men hvor skal denne viden komme fra?

Stiller man "manden på gulvet" spørgsmål, får man næsten samme svar! Alle opbygger en forretningskritisk viden, som knytter sig til deres opgave. Der er dog stor forskel på den viden lederen, lager- eller produktionsmedarbejderen opbygger. For virksomheden er det katastrofalt om en nøglemedarbejder bliver udisponibel, hvis ikke hans viden bliver delt  i et team, og opbygget i et system.

Viden betyder alt!
Jeg mødte for et par år siden et skræk-eksempel på et besøg hos en møbelfabrik i Litauen.

Hele administrationen blev styret med Excel regneark. På systuen arbejdede et stort antal kvinder, og der var en hyggestemning, men der fandtes ingen arbejdssedler. Samme billede fandtes i resten af produktionen.

På mit spørgsmål om hvordan de vidste hvad der skulle leveres og hvad hver enkelt medarbejder var igang med, blev der henvist til en leveringsseddel på en central opslagstavle. Alle vidste hvornår der skulle leveres, og hvad der skulle leveres, så hver enkelt vidste hvornår hans/hendes del af leverancen skulle være klar. Det er vist det man kalder selvstyrende grupper!

På lageret lå alle råvarer i en stor stak, og på spørgsmålet om hvem der vidste hvilke materialer der var på lageret og hvad det var værd eller hvilke ordre det var allokeret til, blev der sagt at det vidste lagerforvalteren. Kaos-lager fik der en helt anden betydning for mig.

Meget stolt blev færdigvarelageret vist frem. Det virkede i sammenligning velordnet, og meget stolt blev der fortalt at alt blev sådan organiseret at lastbilerne blev pakket efter leveringsted. Kritiske spørgsmål viste dog at denne viden var skjult i en enkelt dygtig medarbejders hoved. Jeg fik aldrig svar på hvad de havde forestillet sig der ville ske hvis denne medarbejder blev uarbejdsdygtig.

Hatten af for en virksomhed med 200 ansatte, men hvor var der mange følsomme "øer" med forretningskritisk viden.


I danmark er de fleste virksomheder heldigvis anderledes organiseret. Dog har jeg mødt en hel del store virksomheder indenfor byggeri, der er vokset eksplosivt, men hvor administrationen og planlægningen stadig ordnes med regneark.

Det er flot når 7 planlæggere kan organisere 25 grupper af håndværkere i 12 - 18 måneder frem i tiden på regneark. Det giver dog stof til eftertanke.

Ved ændring i planlægningen hos en planlægger, skulle der samtidig rettes i flere regneark, samtidig med at der ugentligt blev brugt mange timer på møder mellem disse planlæggere. Hvor mange af disse planlæggere ville være overflødige eller hvor meget mere ville de ikke kunne nå, hvis deres planlægningsredskab passede til opgaven.


Ethvert system, selv det mest forkromede, har sine begrænsninger, og er afhængig af det man stopper ind i det, og den måde man arbejder med det på.

Hvis man tror man kan løse alle sine problemer ved at købe et dyrt system, tager man grueligt fejl.

Ved alle hvad målet er, og er man enige?
Gode styringsredskaber er som fodtøj, der passer til lejligheden. Fleksible dynamiske redskaber er derfor særdeles efterspurgte.

Alt for ofte er virksomhedens organisation slet ikke gearet til at indsamle de informationer, der skal "føde" systemet, og resultatet bliver rapporter, analyser og forecasts, der er frembragt på et mangelfuldt grundlag. Det største kulturchok kan altså nemt ligge i genopdragelse af personalet. Dette kan betyde at store bjerge må bestiges, idet man ikke bare fortæller en dygtig medarbejder, der har fundet en uden tvivl passende måde at udføre sit arbejde på for ham, at han nu pludselig skal sige farvel til ting han ser som essentielle og begynde at arbejde på en måde som han måske først synes er latterlig, men som hænger sammen med resten af organisationen. Indførslen af ny teknologi vil ALTID medføre en stress-periode, derfor er tæt kommunikation og en følelse af indflydelse på alle niveauer bydende nødvendig for succeen, fordi vi her taler om mennesker og følelser.

Målet som direktør, salgschef, lagerchef, produktionschef eller en hvilken som helst anden funktion, er ikke at man skal vide alt i detaljen, den specifikke viden vil altid udvikle sig med opgaven. Det vigtige er at kritisk viden gøres tilgængelig for andre, og ikke afhænger af en person.Skal virksomheden fungere som et velsmurt urværk, må man derfor analysere det interne flow af opgaver og information. Når dette er kortlagt kan man gå igang med at finde det rigtige ERP system. Samtidig må man indstille sig på at det er en stor investering som ikke bør styres af budgetter, men af fornuft.

Integra2r har medvirket til en lang række implementeringer af ERP systemet fra Visma Business. Visma er suverænt det mest fleksible system på markedet. Man har med Visma bl.a. fuld frihed til at designe skærmbilleder der reflekterer det naturlige flow der måtte være i virksomheden.
Flere gange har der dog vist sig behov for at dele information uden at der skulle bekostes dyre licenser. Her har et intranet kunnet supplere med data hentet i ERP-systemet.

Et intranet kræver kun at der er adgang til en web-server internt i virksomheden, og er derfor økonomisk interessant når man ønsker information i f.eks. produktionen eller på lageret.

Kontakt Integra2r for mere information om emnet.