Create your own web pages in minutes...
NYHEDER            KONTAKT            PROFIL            NYHEDSBREV            STARTSIDEN
Business Intelligence er for mange et dyrt og defust ord, men det er ved at ændre sig, og det går stærkt.

Det skyldes ikke mindst at redskaber til udvikling af BI-rapporter er blevet billigere og mere brugervenlige, men også behovet for real-tids viden er stærkt voksende.

Tidligere var forretningssans altafgørende for en god forretning. Man skulle være modig og have is i maven når der skulle træffes beslutninger, og først når årsregnskabet var opgjort kunne man med sikkerhed sige at man samlet havde gjort det godt eller skidt.

I dag træffes vigtige beslutninger af mange medarbejdere, og økonomisk fordel søges i selv de mindste differencer. Man registrerer hver eneste omkostning, både produkter og personale, for konstant at have overblik over om dækningsgræden er i overensstemmelse med det forventede budget, der udgjorde tilbudsgrundlaget.

Budgetter der er basseret på estimerede omkostninger, sammenholdes altså med det reelt bogførte. Det kan siges simpelt, men er i virkelighedens verden en kompleks samling af datastrømme og beregninger, der alle skal være mærket med deres tilhørsforhold.

Er du stadig med? .. og tænker du lige nu på hvor mange mandetimer i bruger på at samle plukkelister fra lageret, arbejdssedler fra produktionen, prislister og inkøbsfaktura'er fra leverandører o.s.v. for i et regneark at danne et overblik, som man måske endda fra starten ved er ukorrekt, idet fremtidige ændringer i registreringer ikke bliver opdateret i det statiske regneark?

Her er Business Intelligence det redskab der kan spare mange resourcer, og kan gøre at man tillidsfuldt kan gå hjem fra sit arbejde og kan sove trygt om natten!

Microsoft har siden udgivelsen af SQL2000 tilbudt et gratis BI-redskab til licenserede brugere. Desværre var der ikke ret mange der vidste at de havde ret til denne software, og brugen var derfor ofte begrænset til dyre konsulenthuse.


Med frigivelsen af SQL2005 ændrede dette sig, idet BI-redskabet blev en integreret del af installationen af databasen, selv i deres gratisversion. Siden er kendskabet og udbredelsen gået stærkt, og mulighederne bydes hjerteligt velkommen i erhvervslivet.

Hvad kan man så med SQL Reporting Services?

De fleste virksomheder gemmer deres data i databaser af forskellig art. Økonomisystemet gemmer på vigtige finansielle data, men ofte findes der subsystemer, som tidsregistrering, lønsystemer, CNC-databser, tekniske tegnesystemer o.s.v.

Reporting Service har den fordel at den er uafhængig af datakilden. Man er ikke bundet til at data skal være samlet. Den kan hente data i andre databaser, ja selv fra eksterne regneark eller tekstfiler. Selv om det nok er lidt for nørder!Ydermere er designet af rapporten (næsten) ubegrænset, da den er lavet til at præsentere vilkårlige data. Reporting Services er derfor et godt alternativ til udfordrende udskrifter som dog ofte koster mange penge at få opsat i eksempelvis økonomisystemet, og hvor man ofte er bundet af grænser til opsætning af udskrifter. Her kunne også tænkes på labels, stregkoder eller speditionsformularer.  Reporting Services bryder grænser på mange måder.

Om det nu er en statistik med flotte grafer, en simpel opgørelse over tidsregistrering, en lagerlister eller noget andet man bruger Reporting Services til at generere, så kan det lade sig gøre, men fordelene stopper ikke her. Rapporter genereres nemlig således at de er tilgængelige via en webserver. Det giver mulighed for at hente udskrifter på en prisbillig måde, da der ikke skal investeres i klient-software. Sælgere vil derved via en labtop eller PDA kunne se rapporter, mens de sidder hos kunden. Det er min erfaring at de fleste vænner sig til at gennemgå rapporterne på skærmen, uden at printe dem ud, hvilket giver en ikke ubetydelig papirbesparelse.

Udskrifter kan ligeledes genereres og email'es automatisk efter opgivne intervaller og i et valgfrit format (pdf/Excel/HTML). Man kan forestille sig at sælgere dagligt eller ugentligt modtager en pdf med en opgørelse over salget, eller medarbejdere modtager en liste over deres faktureringer, tidsregistreringer eller data fra lønberegningen. Måske ville bestyrelsen eller direktøren ønske andre rapporter der kunne give et hurtigt overblik.

Heri ligger at rapporter kan personificeres således at indholdet dynamisk retter sig til den person der henter (eller får tilsendt) rapporten. Rapporten er således strengt personlig, og adgangen til at se rapporter beskyttes af login, således at kun autoriserede har mulighed for at tilgå dem.

Udviklingen af udskrifter i Reporting Services er stadig for nørder, og de fleste henvender sig derfor til specialister, men min erfaring er at alle jeg har udviklet rapporter for, uden undtagelse, endnu sidder med armene i vejret. Tilfredsheden og graden af succes er stor.

Hvad med prisen? .. tja nu er softwaren jo gratis (hvis man har en Microsoft SQL licens), så allerede der har man sparet mange penge. Så skal det siges at en rapport ofte kræver indsigt i data og deres sammenhænge, og opsætningen i Reporting Services tager tid, men prisen skal sammenholdes med resourcebesparelsen.

Hvis en regnskabschef ugentligt skal bruge 2 timer på at samle tal i et regneark til en statistik, og han månedligt tjener 65.000 kr., vil omkostningen være ca. 1000kr ugentligt, eller omkring 50.000 kr årligt. Hvor meget ville sådan en BI-rapport så være værd for virksomheden? Ret beset ville en sådan rapport begynde at tjene penge inden et halvt år!

Et andet eksempel: - En bogholder bruger en arbejdsdag hver måned for at opgøre månedens projekter. Hun tjener 30.000kr/md. Kunne samme opgørelse automatiseres ville man spare op imod 25000kr årligt. Hvor lang en pay-back-tid ville denne rapport være værd?

Har du set nogle interessante muligheder i Reporting Services, eller har det efterladt spørgsmål?

Jeg har udviklet rapporter i Reporting Services siden 2003, og har siden været udsat for et utal af udfordringer. Du er velkommen til at kontakte mig, så jeres muligheder må blive belyst, og i vil få mere sikkerhed m.h.t. valget af det rette værktøj.

Business Intelligence - når hvor og hvad du vil!